Wyślij wiadomość
Lingman Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd.
Produkty
Aktualności
Dom >

Chiny Lingman Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd. Company News

Instalacja i regulacja dokładności laserowego uchwytu do cięcia rur(2)

Instrukcje instalacji są opracowywane w celu regulacji i utrzymania środka (oś obrotu) dwóch uchwytów w wymaganym zakresie, aby sprzęt mógł spełnić wymagania przetwarzania użytkowników. Mamy nadzieję, że każdy producent sprzętu może działać ściśle według Ta procedura instalacji. Doceniamy również komunikację klienta z nami w sprawie szczegółów instalacji, abyśmy mogli dokonać zmian na czas. Dziękuję.   1. Zamocuj dwa produkty na stole roboczym zgodnie z wymaganiami projektowymi. Jak pokazano na rysunku, lewy uchwyt nosi nazwę „Główny uchwyt”, a prawy „Uchwyt ogonowy”.   2. Wkręć śruby mocujące uchwytu ogonowego. Jak pokazano na rysunku, wydrążony trzpień jest zaciśnięty przez pazur z przodu uchwytu ogonowego (przygotuj wcześniej trzpień, który nie jest zbyt ciężki. Zbyt ciężki trzpień może mieć wpływ kolejne operacje). Trzpień powinien mieć długość 200-300 mm i średnicę 30-50 mm. Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie (nie na stole montażowym uchwytu ogonowego), ze wskaźnikiem wskazującym pozycję pokazaną na Rysunek. Obróć uchwyt ogonowy ręcznie, zmierz i upewnij się, że bicie bliższego i dalszego końca trzpienia wynosi około 0,1.Jeśli wartość wykracza poza określony zakres, dostosuj położenie odpowiedniego pazura, aby spełnić wymagania dotyczące dokładności. Uwaga: Pomiar można również przeprowadzić poprzez włożenie długiego trzpienia o rozmiarze pasującym do środkowego otworu uchwytu ogonowego do środka uchwytu, a trzpień powinien mieć długość 1000-2000mm.   3. Zmierz szynę ipper i boczną szynę trzpienia Zmierz szynę ipper trzpienia (mianowicie centralną górną szynę trzpienia). Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie (nie na stole montażowym uchwytu ogonowego), ze wskaźnikiem wskazującym pozycję pokazaną na rysunku. cały stół montażowy po lewej i prawej stronie, zmierz i upewnij się, że górna wartość szyny zbiorczej jest mniejsza niż 0,05 mm. Górną szynę zbiorczą przekraczającą wymagany zakres można wyregulować, wkładając blachę miedzianą w dwóch punktach na dolnej powierzchni montażowej uchwytu. Zmierz boczną szynę zbiorczą trzpienia (mianowicie centralną boczną szynę zbiorczą trzpienia). Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie (nie na stole montażowym uchwytu ogonowego), ze wskaźnikiem wskazującym pozycję pokazaną na rysunku, Przesuń cały stół montażowy po lewej i prawej stronie, zmierz i upewnij się, że wartość szyny bocznej jest poniżej 0,05 mm. Wartość szyny bocznej poza zakresem można regulować, lekko obracając podstawę montażową uchwytu.Po regulacji sprawdź ponownie, czy dokładność szyny zbiorczej jest zgodna ze standardem. Jeśli wartość nadal jest poza zakresem, powtórz regulację, aż wartość błędu szyny ipper i szyny bocznej uchwytu ogonowego spadnie poniżej 0,05 mm.   Uwaga: Pomiar można również przeprowadzić poprzez włożenie długiego trzpienia o rozmiarze pasującym do środkowego otworu uchwytu ogonowego do środka uchwytu, a trzpień powinien mieć długość 1000-2000mm.     4. Ze środkiem uchwytu ogonowego jako punktem odniesienia (środek obrotu uchwytu ogonowego), zmierz pionowość płaszczyzny odniesienia z tyłu głównego uchwytu w stosunku do środka obrotu uchwytu ogonowego. Metoda pomiaru i regulacji: podstawa magnetyczna jest zamocowana na powierzchni końcowej uchwytu ogonowego za pomocą trzpienia czujnika zegarowego wskazującego pozycję pokazaną na rysunku (płaszczyzna odniesienia głównego uchwytu). Powoli obróć uchwyt ogonowy o jedno koło i oversence odczyt wskazówki czujnika zegarowego, różnica czterech punktów w maksymalnym zmierzonym zakresie poprzecznym i pionowym powinna wynosić 0,05 mm. Błąd między dwoma punktami bocznymi przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje, można skorygować, wkładając blachę miedzianą na dwa punkty na dolnej powierzchni montażowej uchwytu. Błąd pomiędzy dwoma punktami pionowymi (góra i dół) przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje, można skorygować, wkładając blachę miedzianą w dwóch punktach na dolnej powierzchni montażowej uchwytu. Powtórz krok kilka razy aż wartość błędu wynosi 0,05 mm.     5. Ze środkiem uchwytu ogonowego jako punktem odniesienia (środek obrotu uchwytu ogonowego), zmierz współosiowość między środkiem obrotu uchwytu głównego a środkiem obrotu uchwytu ogonowego, czyli środek dwóch uchwytów powinien mieć równą wysokość . Metoda pomiaru i regulacji: podstawa magnetyczna jest zamocowana na powierzchni końcowej uchwytu ogonowego, ze wskaźnikiem wskaźnika tarczowego wskazującym pozycję pokazaną na rysunku (wewnętrzna ściana podstawowego otworu w głównym uchwycie). Powoli obróć uchwyt ogonowy dla jedno kółko i obserwuj odczyt pinera na czujniku zegarowym. Różnica czterech punktów w maksymalnym zmierzonym zakresie poprzecznym i pionowym powinna wynosić 0,05 mm. Błąd między dwoma punktami pomiarowymi przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje, można nieznacznie skorygować i poprzeczne przesuwanie podstawy mocującej uchwytu głównego. Błąd pomiędzy dwoma punktami pionowymi (góra i dół) przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje. Można go skorygować poprzez lekkie i poprzeczne przesuwanie podstawy mocującej uchwytu głównego.   6.Pomiar i regulacja dokładności centrowania uchwytu. Dostosuj odległość między dwoma uchwytami w zakresie od 500 mm do 1000 mm i zaciśnij ten sam trzpień. Trzpień powinien mieć długość 1500-2000 mm i średnicę 30-50 mm. Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie, ze wskaźnikiem wskazującym pozycję pokazany na rysunku (na zewnętrznym okręgu trzpienia około 30 mm od pazura). Obróć uchwyt i trzpień. Wskaźnik zegarowy odpowiednio mierzy bicie trzpienia w pozycji około 30 mm od pazura, a bicie trzpienia około 0,1 mm wynosi akceptowalne (ogólnie, dokładność mocowania pazura została wyregulowana przed dostawą uchwytu. Użytkownicy muszą dostosować dokładność pazura w przypadku niestandardowego produktu, rozszerzonego pazura lub innych szczególnych okoliczności). Jeśli zawór nie mieści się w określonym zakresie, wyreguluj położenie odpowiedniego pazura, aby spełnić wymagania dotyczące dokładności.   7. Sprawdź ogólną dokładność. Dostosuj odległość między dwoma uchwytami od 500 mm do 1000 mm i zaciśnij ten sam trzpień. Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie, ze wskaźnikiem wskazującym na pozycję pokazaną na rysunku (na zewnętrznym okręgu trzpienia około 30 mm od głównego pazur uchwytu). Przesuń uchwyt ogonowy tam iz powrotem, tak aby odległość między uchwytem ogonowym a głównym uchwytem wynosiła od 100 mm do 1000 mm (uchwyt ogonowy można przesunąć do środkowego otworu uchwytu głównego). Różnica zaworów wskaźnika zegarowego około 0,05 mm jest akceptowalny. W tym samym kierunku należy skierować wskaźnik czujnika zegarowego na zewnętrzny okrąg po stronie trzpienia, a ogólna instalacja jest kwalifikowana, jeśli wartość wskaźnika czujnika zegarowego wynosi około 0,05 mm. różnica wartości jest nadal poza zakresem, dokładnie sprawdź szczegóły powyższych kroków i upewnij się, czy jest jakieś pominięcie lub czy element dokładności jest poza zakresem.     8. Przeczytaj uważnie powyższe kroki przed zainstalowaniem debugowania sprzętu. Ta instrukcja instalacji została opracowana na podstawie doświadczeń z instalacją i debugowaniem większości producentów sprzętu. postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeszcze raz dziękuję za wybór naszych produktów.  

2021

06/18

Instalacja i regulacja dokładności laserowego uchwytu do cięcia rur(1)

Instrukcje instalacji są opracowywane w celu regulacji i utrzymania środka (oś obrotu) dwóch uchwytów w wymaganym zakresie, tak aby sprzęt mógł spełnić wymagania przetwarzania użytkowników.Mamy nadzieję, że każdy producent sprzętu może działać ściśle według tej procedury instalacyjnej.Doceniamy również komunikację klientów z nami w sprawie szczegółów instalacji, dzięki czemu możemy dokonać ulepszeń na czas. 1. Zamocuj dwa produkty na stole roboczym zgodnie z wymaganiami projektowymi.Jak pokazano na rysunku, lewy uchwyt nosi nazwę „uchwyt do karmienia”, a prawy uchwyt nosi nazwę „główny uchwyt”. 2. Wkręć śruby mocujące uchwyt podający i zdejmij osłonę przeciwpyłową z uchwytu podającego.Jak pokazano na rysunku, zmierz górną szynę zbiorczą na obrotowej części głowicy uchwytu podającego.Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie (nie na stole montażowym uchwytu podającego), ze wskazówką w pozycji pokazanej na rysunku.Przesuń cały stół montażowy w lewo i prawo, zmierz i upewnij się, że wartość górnej szyny zbiorczej jest mniejsza niż 0,05 mm.Zasuwę górnej szyny przekraczającą wymagany zakres można regulować, wkładając blachę miedzianą w dwóch punktach na dolną powierzchnię montażową uchwytu. 3. Zmierz boczną szynę zbiorczą na obrotowej części głowicy uchwytu podającego.Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie (nie na stole montażowym uchwytu podającego), ze wskazówką w pozycji pokazanej na rysunku.Przesuń cały stół montażowy w lewo i prawo, zmierz i upewnij się, że wartość bocznej szyny zbiorczej jest mniejsza niż 0,05 mm.Jeśli wartość bocznej szyny zbiorczej jest poza zakresem, można ją dostosować do wymaganego zakresu, lekko obracając podstawę montażową uchwytu głównego.Po regulacji sprawdź ponownie, czy dokładność szyny zbiorczej spełnia normę w krokach przedstawionych w pkt.2.Jeśli wartość nadal jest poza zakresem, powtórzyć regulację, aż wartość błędu szyny górnej i szyny bocznej uchwytu podającego spadnie poniżej 0,05mm. 4. Mając środek uchwytu podającego jako punkt odniesienia (środek obrotu uchwytu podającego), zmierz pionowość płaszczyzny odniesienia z tyłu głównego uchwytu w stosunku do środka obrotu uchwytu podającego.Sposób pomiaru i regulacji: podstawa magnetyczna jest zamocowana na czole uchwytu podającego, ze wskazówką czujnika zegarowego skierowaną w pozycję pokazaną na rysunku (płaszczyzna odniesienia uchwytu głównego).Powoli obróć uchwyt podający o jedno koło i obserwuj odczyt wskaźnika czujnika zegarowego.Różnica czterech punktów w maksymalnym zmierzonym zakresie poprzecznym i pionowym nie może przekraczać 0,05 mm.Błąd pomiędzy dwoma punktami bocznymi przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje, można skorygować, wkładając blachę miedzianą w dwóch punktach na dolnej powierzchni montażowej uchwytu.Powtórz ten krok kilka razy, aż wartość błędu wyniesie 0,05 mm. 5. Ze środkiem uchwytu podającego jako punktem odniesienia (centrum obrotu uchwytu podającego), zmierz współosiowość między środkiem obrotu uchwytu głównego a środkiem obrotu uchwytu podającego, to znaczy środek dwóch uchwytów powinien być równy wysokość.Sposób pomiaru i regulacji: podstawa magnetyczna mocowana jest na czole uchwytu podającego, ze wskazówką czujnika zegarowego skierowaną w pozycję pokazaną na rysunku (ścianka wewnętrzna otworu podstawowego w uchwycie głównym).Powoli obróć uchwyt podający o jedno koło i obserwuj odczyt wskaźnika czujnika zegarowego.Różnica czterech punktów w maksymalnym zmierzonym zakresie poprzecznym i pionowym nie może przekraczać 0,05 mm.Błąd pomiędzy dwoma punktami bocznymi przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje, można skorygować poprzez lekkie i poprzeczne przesuwanie podstawy montażowej uchwytu głównego.Błąd pomiędzy dwoma punktami pionowymi (góra i dół) przekraczający wymagany zakres, jeśli występuje, można wyregulować, wkładając blachę miedzianą w czterech punktach na dolnej powierzchni montażowej uchwytu.Powtórz ten krok kilka razy, aż wartość błędu wyniesie 0,05 mm.Po regulacji sprawdź ponownie, czy dokładność jest zgodna z normą w krokach przedstawionych w pkt.4.Jeśli wartość nadal jest poza zakresem, powtórz regulację, aż wartość błędu spadnie poniżej 0,05 mm. 6. Pomiar i regulacja dokładności centrowania uchwytu.Wyreguluj odległość między dwoma uchwytami w zakresie od 500 mm do 1000 mm i zaciśnij ten sam trzpień.Trzpień powinien mieć długość 1500-2000mm i średnicę 30-50mm.Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie tak, aby wskazówka wskazywała pozycję pokazaną na rysunku (na zewnętrznym okręgu trzpienia około 30mm od pazura).Obróć uchwyt i trzpień.Wskaźnik dia odpowiednio mierzy bicie trzpienia w pozycji około 30 mm od pazura, a bicie trzpienia około 0,1 mm jest dopuszczalne (ogólnie dokładność mocowania pazura została wyregulowana przed dostawą uchwytu. Użytkownicy muszą wyregulować pazur dokładność w przypadku niestandardowego produktu lub innych szczególnych okoliczności).Jeśli wartość wykracza poza określony zakres, dostosuj położenie odpowiedniego pazura, aby spełnić wymagania dotyczące dokładności. 7. Sprawdź ogólną dokładność.Wyreguluj odległość między dwoma uchwytami w zakresie od 500 mm do 1000 mm i zaciśnij ten sam trzpień.Podstawa magnetyczna jest zamocowana na maszynie, ze wskaźnikiem wskazującym pozycję pokazaną na rysunku (na zewnętrznym okręgu trzpienia około 30mm od łapy uchwytu).Poruszaj uchwytem podajnika tam i z powrotem, tak aby odległość między uchwytem podajnika a głównym uchwytem wynosiła około 100 mm-1000 mm (uchwyt podajnika można przesunąć do środkowego otworu uchwytu głównego).Dopuszczalna jest różnica wartości wskazówki czujnika zegarowego około 0,05mm.W ten sam sposób skieruj wskaźnik czujnika zegarowego na zewnętrzny okrąg strony trzpienia, a cała instalacja zostanie zakwalifikowana, jeśli wartość wskaźnika czujnika zegarowego wynosi około 0,05 mm.Jeśli różnica wartości nadal jest poza zakresem, dokładnie sprawdź szczegóły powyższych kroków i potwierdź, czy nie ma pominięć lub czy element dokładności jest poza zakresem.    8. Przeczytaj uważnie powyższe kroki przed instalacją i debugowaniem sprzętu.Niniejsza instrukcja instalacji została opracowana na podstawie doświadczeń większości producentów sprzętu w zakresie instalacji i debugowania.Prosimy o dokładne przestrzeganie instrukcji.  

2021

06/17

Instrukcje stosowania

Zastosowanie i funkcje: Opracowanie uchwytu wrzeciona z czterema pazurami o podwójnej mocy do cięcia laserowego serii Bk i SD ma na celu zintegrowanie cech montowanego z przodu uchwytu pneumatycznego produkowanego przez naszą firmę i innych powiązanych produktów pneumatycznych w celu wielu ulepszeń. konstrukcja, wygodna instalacja, duża przydatność, czyste i trwałe, niezawodne mocowanie, niesamowita precyzja itp., Aby poprawić wydajność pracy, zmniejszyć koszty produkcji i zmniejszyć pracochłonność pracowników dla przedsiębiorstwa. Ten produkt nadaje się do mocowania różnych łączników rurowych dla Porfessional obcinaki do rur i maszyna do rur i jest najbardziej odpowiednia do cięcia wszelkiego rodzaju rur okrągłych, rur suqare, rur prostokątnych i rur owalnych, po prostu dokonując niewielkiej modyfikacji pazurów w celu cięcia rur stalowych o wszystkich kształtach.   Wymagania dotyczące użytkowania: 1. Przed codzienną pracą operator powinien dokładnie sprawdzić, czy śruby mocujące pazura są zamocowane, czy nie, a ciśnienie powietrza jest normalne, czy nie. Proszę używać czystego i stabilnego sprężonego powietrza o ciśnieniu powietrza kontrolowanym w zakresie 0,4 ~ 0,9 MPa. Rury powietrzne o ciśnieniu większym niż 1,6 MPa należy dobrać do połączenia z produktami, a rury powietrzne powinny trzymać się z dala od ciepła i otwartego ognia, w przeciwnym razie zostaną naruszone i przyniosą ukryte problemy w bezpiecznej produkcji. 2. Podczas procesu użytkowania uchwytu powierzchnia ślizgowa i powierzchnia tarcia wszędzie muszą być smarowane i konserwowane w ścisłej zgodności ze wskazówkami w każdym punkcie smarowania olejem: regularnie napełniaj olejem zbiornik oleju FRL (linia odporna na odłamki) i kontrolować prędkość ściekania oleju. 3. Gdy pazur lub rolka uchwytu wymagają regulacji, zainstaluj gniazdo nakrętki na bloku ślizgowym i dokonaj precyzyjnej regulacji poprzez regulację śrub, aż do spełnienia wymagań dotyczących użytkowania, wykonaj próbną instalację zacisku po zakończeniu regulacji, przesuwanie blok może wejść w stan roboczy dopiero po elastycznym działaniu. 4. Nie modyfikuj uchwytu na wil, ponieważ niewłaściwa modyfikacja może uszkodzić uchwyt i uniemożliwić normalne użytkowanie. 5. Podczas długich okresów nieużywania uchwytu nie pozostawiaj przedmiotu obrabianego zaciśniętego na nim, aby zapobiec deformacji, która może wpłynąć na precyzję uchwytu. 6. Wykonywać prace czyszczące na ruchomych częściach 2-3 razy w tygodniu i konserwację uchwytu raz na 60 dni i sprawdzać stan zużycia komponentów, w razie potrzeby wymienić komponenty. 7. Zwrócić uwagę na napięcie cewki elektrozaworu podczas podłączania do elektrycznej części sterującej i podłączyć do zasilania o odpowiednim napięciu, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń elektrycznych.   Uwagi: 1. Podczas przestrzegania zasad transportu, przechowywania, instalacji, regulacji, konserwacji i użytkowania produktu, jeśli problemy, takie jak produkty, nie mogą normalnie działać z powodu problemu z jakością produkcji lub uszkodzenia występują podczas rozpakowywania z powodu złego braku jakość lub załączniki nie są zgodne z listem przewozowym lub stwierdzono przechowywanie i brak części zamiennych itp., prosimy o kontakt z działem jakości naszej firmy w ciągu miesiąca od daty otrzymania towaru, i prosimy przy przesyłaniu informacji podać rodzaj produktu, numer specyfikacji i datę produkcji. 2. Produkty powinny być instalowane i używane w środowisku od 0 ℃ do 40 ℃. 3. Instalacja i użytkowanie produktów muszą być ściśle zgodne z postanowieniami instrukcji, a jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące ulepszeń, poinformuj o tym dział jakości naszej firmy.   Wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji: 1. Miejsce przechowywania uchwytu powinno mieć skuteczne środki wodoodporne i odporne na wilgoć oraz powinno być dobrze wentylowane. 2. Opakowania nie powinny być układane w stosy i regularnie sprawdzać stan opakowania. 3. Wejdź do programu instalacyjnego po uważnym przeczytaniu instrukcji instalacji. 4. Zabrania się naciskania przycisku zaciskania i luzowania podczas pracy uchwytu, w razie potrzeby dodawaj osłonę. 5. Podczas instalacji i demontażu uchwytu należy wyłączyć zasilanie i źródło powietrza. 6. Prędkość obrotowa uchwytu nie może przekraczać określonej prędkości granicznej w procesie użytkowania. 7. Personel nieprofesjonalny nie może usuwać głównych elementów konstrukcyjnych uchwytu bez zezwolenia. 8. Otwartego płomienia, źródła ciepła i innych obiektów nie wolno umieszczać w pobliżu miejsca instalacji przewodu powietrznego.

2021

06/18

Różnice pomiędzy prętami pneumatycznymi a ręcznymi

Różnice między kołem pneumatycznym a ręcznym: 1Działanie: Prężnik pneumatyczny jest uruchamiany przy użyciu sprężonego powietrza, podczas gdy prężnik ręczny wymaga siły ręcznej, aby zacisnąć lub rozluźnić chwyt na przedmiocie.Pneumatyczne kocioły zapewniają szybszy i bardziej zautomatyzowany proces zaciskania, natomiast ręczne koła wymagają wysiłku fizycznego do pracy.   2Siła zacisku: Pręty pneumatyczne mają regulowaną siłę zacisku, którą można kontrolować poprzez regulację ciśnienia powietrza dostarczanego do pręta.opierać się na sile i sile stosowanej przez operatora w celu zacieśnienia uchwytuW porównaniu z ręcznymi kołkami, kołki pneumatyczne zapewniają zazwyczaj wyższe siły mocowania i bardziej spójne uchwycenie.   3Szybkość i wydajność: przewody pneumatyczne umożliwiają szybszą i bardziej wydajną zmianę obrabiarków.Ręczne kocioły wymagają ręcznego zaciskania i rozluźniania, co może wymagać więcej czasu i wysiłku.   4Precyzja i powtarzalność: Pręty pneumatyczne zapewniają wyższą precyzję i powtarzalność w zakresie siły zaciskania, zapewniając stałe uchwycenie i minimalizując poślizg podczas operacji obróbkowych.Prężniki ręczne mogą mieć niewielkie różnice siły mocowania, co prowadzi do potencjalnych niespójności w uchwycie.   5. Łatwość obsługi: Przewodniki pneumatyczne są zazwyczaj łatwiejsze w obsłudze, ponieważ mają proste sterowania lub przełączniki do sterowania mechanizmem zaciskania.ręczne chucks wymagają więcej umiejętności i wysiłku, aby ściąć lub rozluźnić chuck dokładnie.   6. wszechstronność: ręczne czoki są często ograniczone pod względem zakresu rozmiarów części roboczej, które mogą pomieścić. czoki pneumatyczne, z regulowanymi mechanizmami chwytania lub wymienną szczęką,może obsługiwać szerszy zakres rozmiarów i kształtów przedmiotów roboczych.   7Integracja automatyzacji: Pręty pneumatyczne są łatwiej zintegrowane z systemami automatycznymi lub maszynami CNC, ponieważ mogą być sterowane za pomocą zawórów magnetycznych lub innych systemów sterowania pneumatycznego.Ręczne kocioły wymagają ręcznego sterowania, co czyni je mniej odpowiednimi do automatyzacji.   Ostatecznie wybór pomiędzy kołem pneumatycznym a ręcznym zależy od specyficznych potrzeb zastosowania.i automatyzacja są kluczowe, natomiast ręczne koła mogą być bardziej odpowiednie do prostszych lub mniejszych operacji, które nie wymagają częstych zmian obrabiarków ani dużych sił zaciskania.

2023

09/09

Właściwości przewodów pneumatycznych

Poniżej przedstawiamy niektóre cechy przewodowe:   1. Działanie napędzane powietrzem: Wykorzystując sprężone powietrze do pracy, przewodniki pneumatyczne umożliwiają szybkie i precyzyjne zaciskanie i uwolnienie części roboczych. 2Zmienna siła mocowania: Węzły pneumatyczne często mają regulowaną siłę mocowania, co pozwala użytkownikom dostosować siłę uchwytu do ich konkretnych potrzeb.Siłę przycisku można kontrolować poprzez regulację ciśnienia powietrza. 3- Uniwersalność: Pręty pneumatyczne mogą pomieścić szeroki zakres rozmiarów i kształtów części roboczych.Często zawierają szczęki lub chwytaki, które można łatwo regulować lub zmieniać, aby dopasować się do różnych geometrii przedmiotu. 4. Szybka i prosta obsługa: Pręty pneumatyczne są zaprojektowane do szybkiej i efektywnej zmiany obrabiarków. Proces mocowania i uwalniania jest zazwyczaj zautomatyzowany lub sterowany prostym przełącznikiem lub zaworem,skrócenie czasu konfiguracji. 5Wysoka dokładność zaciskania: szkielety pneumatyczne zapewniają silną i stałą siłę zaciskania, zapewniając bezpieczne uchwycenie obrabiarków.Zwiększa to precyzję obróbki i zmniejsza ryzyko poślizgu podczas pracy. 6Zmniejszenie drgań: Pręty pneumatyczne mogą pomóc zmniejszyć drgania, zwłaszcza w zastosowaniach obróbkowych dużych prędkości.Efekt amortyzacji powietrza minimalizuje szum narzędzi i poprawia wykończenie powierzchni części obrobionych. 7. Właściwości bezpieczeństwa: Pręty pneumatyczne często są wyposażone w mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak wbudowane czujniki ciśnienia lub zabezpieczenie przed przeciążeniem,w celu zapobiegania nadmiernym siłom przycisku, które mogłyby uszkodzić przedmiot roboczy lub sam wyrzutnik. 8Wytrzymałość i niezawodność: Pręty pneumatyczne są zazwyczaj zbudowane z solidnych materiałów i komponentów, aby wytrzymać duże siły i wielokrotne używanie.Są one zaprojektowane w celu długotrwałej niezawodności w środowiskach przemysłowych. 9Kompatybilność: Węgiel pneumatyczny można zintegrować z różnymi systemami automatycznymi lub maszynami CNC, co umożliwia płynną integrację z istniejącymi procesami produkcyjnymi. 10Niska konserwacja: Pręty pneumatyczne zazwyczaj wymagają minimalnej konserwacji, ponieważ mają mniej ruchomych części w porównaniu z niektórymi innymi rodzajami prętów.Regularne oczyszczanie i smarowanie układu dostarczania powietrza jest zazwyczaj wystarczające, aby utrzymać prawidłowe działanie.   Dzięki tym właściwościom przewody pneumatyczne są popularne w wielu gałęziach przemysłu, w tym przemysłu produkcyjnego, drewnianego, metalowego i motoryzacyjnego, gdzie wymagane jest precyzyjne zaciskanie i szybkie zmiany części.

2023

09/09

1